Bemutatkozás

Kedves Szülők, Érdeklődők!

Munkatársaim nevében köszöntöm Önöket intézményünk honlapján.

Óvodánk a Rózsadomb gyönyörű zöldövezeti környezetében helyezkedik el. A külső szemlélő számára fő vonzerőnk teraszos megoldású, tágas kerti környezetünk, mely nagy zöld területekkel, árnyékot adó fákkal, díszcserjékkel, virágokkal, kis veteményes kerttel, pancsolóval, óriási terasszal rendelkezik. Udvarrészeinket leginkább természetes anyagokból készült, ügyességet és mozgást fejlesztő játékszerekkel szereltük fel – megőrizve a szabad területeket labdázáshoz, rollerezéshez, motorozáshoz.

A múlt század első felében épült „Kastély épületünk” már az 50-es években óvodaként működött - napjainkban három gyermekcsoportnak ad helyet. A folyamatosan növekedő férőhely igények következtében 1976-ban megépült a 4 gyermekcsoport befogadására alkalmas „Új épületünk”.  A kastély épület 2011-ben megvalósult felújítása és korszerűsítése után tornaszobával bővült intézményünk.

Óvodánk 7, korban homogén összetételű csoportjaiban közel 200 gyermek számára biztosított a férőhely.

 

Szerencsés földrajzi és természeti környezetünk határozta meg, hogy tevékenységeink keretének a környezet megismerésére nevelést választottuk. A tanulási tartalmakat - játékba integráltan - e témakör köré csoportosítjuk, kihasználva a játékban rejlő fejlesztő lehetőségeket.

Nevelőmunkánk célja elfogadó, szeretetteljes, családias légkörben az egészséges, harmonikus, sokoldalúan fejlett gyermeki személyiség kibontakoztatása, a környezet és a művészetek iránti nyitott, pozitív viszony alakítása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

 

A környezet megismerésére nevelés átszövi óvodai életünk mindennapjait. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá az érzelmi nevelésre, a társas kapcsolatok és az egészséges életmód alakítására, valamint az anyanyelvi nevelésre. Gyermekeinket a fejlesztés során olyan tapasztalatok birtokába juttatjuk, amelyek segítik eligazodni őket környező világunkban, segítik abban, hogy önálló, érdeklődő, önbizalommal rendelkező, kreatív, helyesen kommunikáló személyiséggé formálódjanak. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink képességeik optimumán kezdjék meg iskolai életüket.

 

Pedagógiai Programunkkal összhangban a környezeti jeles napok, ünnepkörök különleges hangsúlyt kapnak életünkben. Ünnepeink, hagyományaink jelentős alkalmak a gyermekek és egész közösségünk életében, hatást gyakorolnak a személyiség alakulására.

Rendszeresen szervezünk kulturális programokat – színházi-bábszínházi előadásokat, zenés műsorokat, könyvtári programokat, egészségneveléssel kapcsolatos foglalkozásokat, Utazoo Minizoo foglalkozásokat, a nagyobbakkal tematikus kirándulásokat.

 

A szülői igények alapján – középső csoportos kortól – játékos foglalkozásokat szervezünk a délutáni időszakban: zeneovi, játékos angol nyelvtanulás, úszás, judo, jazz-balett, sakk, Pittura-képzőművészeti foglalkozás és katolikus hitoktatás.

 

A hét gyermekcsoportunkban pedagógiai programunk iránt elkötelezett óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák gondoskodnak arról, hogy az óvodánkba járó gyermekek teljes személyisége egészségesen, harmonikusan fejlődjön. Nevelő-fejlesztő munkánkat közvetlenül segíti gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus, óvodapszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus. Együttműködésünk folyamatos a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi tagintézményével, valamint a II. kerület Család- és Gyermekjóléti Központtal.

Testületünk nyitott, befogadó, innovatív, sok éve együtt dolgozó, összetartó, megbízható közösség.

 

Szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyílt napokon, ünnepélyek alkalmával tájékozódhatnak a szülők óvodai munkánkról és a gyermekek fejlettségéről. Bizalommal, diszkrécióval és a segítés szándékával igyekszünk megnyerni a szülőket az összehangolt nevelői tevékenységre a gyermekek fejlesztése érdekében. Számítunk a szülők pozitív viszonyulására, bizalmára. Intézményünk a szülők felé nyitott, bármikor betekinthetnek mindennapi életünkbe.

Szeretettel várjuk az új óvodásokat!

Könczey Rita
óvodavezető

 

A budapesti Bem József Óvónői Szakközépiskolában érettségiztem 1988-ban. Diplomámat a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán szereztem. Pályakezdőként helyezkedtem el a Bolyai óvodában – itt dolgozom 1990 óta. Közoktatásvezetői szakirányú szakképzést az ELTE Tanító- és Óvóképző karán végeztem el 2005-ben. Büszke vagyok intézményünkre, testületünkre, partnereinkkel való együttműködő, jó kapcsolatunkra, és az eddig együtt elért eredményeinkre.

süni csoport

Süni csoport

Óvodapedagógusok: Luca néni - Mónika néni Dajka: Barbi néni
mókus csoport

Mókus csoport

Óvodapedagógusok: Anna néni - Elli néni Dajka: Melinda néni
nyuszi csoport

Nyuszi csoport

Óvodapedagógusok: Bori néni - Timi néni Dajka: Kriszti néni
pillangó csoport

Pillangó csoport

Óvodapedagógusok: Gabi néni - Nóri néni Dajka: Julcsi néni
maci csoport

Maci csoport

Óvodapedagógusok: Jutka néni - Kriszti néni Dajka: Zsuzsa néni
katica csoport

Katica csoport

Óvodapedagógusok: Eszti néni - Laura néni Dajka: Anna néni
mehecske csoport

Méhecske csoport

Óvodapedagógusok: Detti néni - Márti néni Dajka: Andi néni - Julika néni
Pedagógiai asszisztensek: Brigi néni Juli néni Kinga néni Réka néni

Hírek, események

Búcsúzunk...

Szomorú és fájdalmas hírt kaptunk - kollégánk, Darida Józsefné, Anikó néni elhunyt. Mindannyiunkat megrendített váratlan halála.

Anikó néni óvodánk nevelőtestületének meghatározó tagja volt közel 40 éven keresztül. Nyugdíjba vonulása után is számíthattunk rá – őszinte és odaadó szeretettel, változatlan lelkesedéssel végezte nagy felelősséggel járó hivatását.
Derűs, vidám, optimista egyéniségét, őszinte szeretetet sugárzó, nyugalmat és harmóniát teremtő pedagógusi személyiségét örökre szívünkben őrizzük. Szeretettel búcsúzunk tőle…
Rá emlékezünk a kihelyezett fekete zászlóval.

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
(Juhász Gyula)

Beiratkozás

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel az áprilisra meghirdetett nyílt napok elmaradnak.

 

Óvodánk felvételi körzete:

Ady E.u. - Alsó Törökvész u. - Apostol u. - Áldás u. -  Árvácska u. - Barsi u. - Berkenye u. - Bem tér -  Bem rakpart II. kerületi szakasza - Bimbó u. 75-ig és 90-ig - Bolyai u. -     Borbolya u. - Buday L. u. - Cimbalom u. - Cimbalom köz - Eszter u. - Feketesas u. - Frankel Leó u. 2-től 36-ig és 1-től 19-ig - Füge u. - Gül baba u. - Henger u. - Kút u. - Kupeczki u. - Levél u. - Mandula u. - Margit krt. - Margit u. - Margit tér - Mecset u. -   Orgona u. - Pajzs u. - Pentelei M. u.- Rómer Flóris u. - Rózsahegy u. - Szemlőhegy u. 1-től 23-ig és 2-től 24-ig - Tapolcsányi út - Tölgyfa u.- Török u. - Turbán u. - Vérhalom tér - Vérhalom u. 1-től 29-ig és a páros oldal végig -Veronika u. - Veronika lépcső - Zivatar u.

Kapcsolat

 

Óvodavezető: Könczey Rita

Óvodavezető-helyettes: Katzenbach Luca

Óvodatitkár: Czigány Kinga

 

1023 Budapeset, Bolyai u. 15.  •  +36 1 326 2059  •  ovoda.bolyai@ecom.hu